Onze school

Atheneum Maasland is een school vol leven en initiatieven. Leerkrachten en leerlingen vormen één team. Leren is hier geen competitie of onhaalbare opgave. Leren is ervaren hoe je zelf, samen met ons, vorm aan je toekomst kunt geven. Wij vinden het belangrijk dat je gelooft 'in je eigen kunnen'

Kleine klasgroepen, intensieve leerlingenbegeleiding, regelmatige oudercontacten en samenwerking met externe partners maken het mogelijk om elke leerling individueel te coachen.

Vergaderen en overleg zoals op de latere werkvloer? Jawel, dat gebeurt. Tijdens de wekelijkse klasvergadering bespreken de leerlingen wat er in de klas dient te gebeuren. Ze maken afspraken over de klasorganisatie, hoe ze met elkaar omgaan, welke projecten er worden opgestart,... Problemen worden eveneens in de groep besproken. Oplossingen komen van de leerlingen zelf. Wanneer de groep dit nodig heeft adviseert de leerkracht en stuurt bij.

Samen met de leerling stellen we een contract op welke keuzetaken en verplichte taken er moeten worden afgewerkt. Dankzij de keuzetakken vullen de leerlingen hun leerpakket aan met leerstof die dicht bij hun iteresses ligt. Ze bepalen zelf wanneer ze, binnen een vastgelegde tijdspanne, de opgegeven leerstof verwerken. Dit contractwerk stimuleert de zelfstandigheid. Uw kind leert plannen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor de geleverde prestaties.

Wie onze school binnenwandelt, ziet de leerlingen vaak in groep werken. Later zullen ze immers deel uitmaken van een grotere werkomgeving waarin moet worden samengewerkt. Regelmatig kiezen we voor een thema of project waarbij de leerstof van verschillende vakken gecombineerd kan worden. Alles wat onze leerlingen hebben geleerd moeten ze dan samenvoegen om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Atheneum Maasland is uitgerust voor de opleidingen die ze biedt. Ruime klaslokalen, werkateliers, video- en projectiemogelijkheden, internetaansluitingen en leermiddelen die up-to-date zijn. Alles is afgestemd op toepassingsgericht onderwijs.

Aanvullende gegevens