1ste graad A-stroom

Methodeonderwijs in onze eerste graad A-stroom sinds schooljaar 2013-2014 op onze campus te Dilsen-Stokkem

Kerneigenschappen

 • We laten elk kind groeien in zijn talenten en kwaliteiten door gedifferentieerd te werken, voor de nodige ondersteuning te zorgen en te voorzien in een uitbreidingsaanbod
 • We streven naar een gezond evenwicht tussen leer- en leefstof, want leren doe je niet alleen met je hoofd maar ook met je handen (en je hart). Ervaringsgericht leren.
 • Elke klas heeft een beperkt aantal kernleerkrachten die blijven gaan voor kwaliteit
 • De leerkracht is organisator, opvoeder en begeleider. Hij heeft oog en oor voor de ganse tiener met wie hij duidelijke regels en afspraken maakt. Als teamspeler (coach) is hij mede-eigenaar van het leren.
 • Gericht wekelijks teamoverleg is de basis van alles.
 • De vorderingen en de verdere ontwikkeling van de talenten kan je niet in een weinig zeggend cijfer gieten, we gaan anders denken over evaluatie
 • De ouders worden als volwaardige partners bij het hele schoolgebeuren betrokken
 • Coöperatief leren. Samen leren met ieder zijn aandeel in het resultaat.

 Werkvormen

 • Activerende werkvormen: contractwerk, hoekenwerk, projecten…werkvormen waar onze basisscholen ook reeds mee werken
 • TABASCO: ervaringsgericht een vreemde taal leren
 • Begeleid zelfstandig leren:in samenwerking met de hogeschool PXL-hogeschool ter voorbereiding op latere studies
 • Modules: Module is een vak dat 4 uur per week ruimte geeft aan een uitgebreide studiekeuzebegeleiding. De leerlingen worden telkens 4 weken ondergedompeld in één van de 4 belangstellingsgebieden (wetenschappen/wiskunde, vreemde talen, techniek, economische wetenschappen) in samenwerking met PXL- hogeschool
 • OVUR – structuur:Oriënteren (thema, wat gaat er gebeuren?, hoe?, waar?)

                                      Voorbereiden (theoretische omkadering + planning)

                                      Uitvoeren (Doen, opzoeken, uitwerken,…)

                                      Reflecteren (afsluitmoment, presenteren, ...  (zelf)evaluatie)

Lessentabel

1A

 

BASIS

28

Levensbeschouwing

2

LO

2

Aardrijkskunde

2

Engels

2

Frans

4

Nederlands

5

Geschiedenis

1

Natuurwetenschappen

1

Wiskunde

5

PO

1

Techniek

2

MO

1

 

 

KEUZE

4

Modules

 

4

Latijn

4

 

UREN PER WEEK

32

32

 De leerlingen van 1A

nodigen jullie in 'het Maaslands journaal' uit

om een bezoek te brengen aan onze school.

Veel kijkgenot.

 

 

2A

 

BASIS

26

Levensbeschouwing

2

LO

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Nederlands

5

Geschiedenis

2

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

4

PO

1

Techniek

2

KEUZE

6

    Latijn         Mod. Wet.

Modules

 

2

Economie

 

2

Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)

2

2

Latijn

4

 

UREN PER WEEK

32

32

  

 

Aanvullende gegevens