1ste graad B-stroom

Methodeonderwijs in onze 1ste graad B-stroom sinds schooljaar 2011-2012 op onze campus te Dilsen-Stokkem

 

Kerneigenschappen

 • We laten elk kind groeien in zijn talenten en kwaliteiten door gedifferentieerd te werken, voor de nodige ondersteuning te zorgen en te voorzien in een uitbreidingsaanbod
 • We streven naar een gezond evenwicht tussen leer- en leefstof, want leren doe je niet alleen met je hoofd maar ook met je handen (en je hart). Ervaringsgericht leren.
 • Elke klas heeft een beperkt aantal kernleerkrachten die blijven gaan voor kwaliteit
 • De leerkracht is organisator, opvoeder en begeleider. Hij heeft oog en oor voor de ganse tiener met wie hij duidelijke regels en afspraken maakt. Als teamspeler (coach) is hij mede-eigenaar van het leren.
 • Gericht wekelijks teamoverleg is de basis van alles.
 • De vorderingen en de verdere ontwikkeling van de talenten kan je niet in een weinig zeggend cijfer gieten, we gaan anders denken over evaluatie
 • De ouders worden als volwaardige partners bij het hele schoolgebeuren betrokken
 • Coöperatief leren. Samen leren met ieder zijn aandeel in het resultaat.

Werkvormen

 • Activerende werkvormen: contractwerk, hoekenwerk, projecten…werkvormen waar onze basisscholen ook reeds mee werken
 • Projectwerk: leerlingen vertrekken hierbij vanuit een thema (al dan niet opgelegd). Ze benaderen dit thema vanuit zoveel mogelijk invalshoeken en vakken en stellen hierbij zoveel mogelijk onderzoeks- of leervragen. Ze leren niet alleen bij de leerkrachten, maar zeker ook van elkaar als groep.
 • Toonmomenten van de projecten aan de anderen
 • Begeleid zelfstandig leren: met hulp van de leerkrachtcoach en de co-leerling.
 • OVUR – structuur: Oriënteren (thema, wat gaat er gebeuren?, hoe?, waar?)

                                      Voorbereiden (theoretische omkadering + planning)

                                      Uitvoeren (Doen, opzoeken, uitwerken,…)

                                      Reflecteren (afsluitmoment, presenteren, ...  (zelf)evaluatie)

Lessentabel

1B

 

BASIS

28

Levensbeschouwing

2

LO

2

Project algemene vakken

Nederlands,wiskunde,aardrijkskunde,natuurwetenschappen, geschiedenis,...

13

Frans

2

PO

2

Techniek

6

MO

1

KEUZE

4

Modules

4

UREN PER WEEK

32

 

Aanvullende gegevens