5B en 6B Ruwbouw

 

  

Derde graad

 

 

Vakken

 

5de jaar

6de jaar

 

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

Project algemene vakken

Frans

Praktijk Bouw

TV Bouw

Stage Bouw

 

 

2

2

 4 

2

14

7

4

 

 

2

 2 

4 

2

10

7

8

 

 

Lestijden/week

 

 

35

Aanvullende gegevens