5B en 6B Schilderwerk Decoratie

 

Derde graad

 

Vakken

5de jaar

6de jaar

 

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

Frans

Project algemene vakken

Praktijk schild./dec.

TV schild./dec.

Stage schild./dec.

 

 

2

2

2

4

13

7

4

 

 

2

2

2

4

11

7

8

Lestijden/week

34

34

 

 

De leerlingen van 5 Schilderwerk - Decoratie

ontwerpen voor hun medeleerlingen van 5 Ruwbouw

een mooi leslokaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens