Doorstroming en oriëntering (1ste graad)

 

Hier werken we aan!

A. Leerlingenniveau:

Doelstelling 1: Het aantal leerlingen met een optimale studiekeuze vermeerderen, wat blijkt uit de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerling.

 

B. Leerkrachtenniveau:

Doelstelling 2: Begeleiden van het keuzeproces bij de leerlingen (o.a. werken aan horizonverruiming, zelfconceptverheldering en loopbaancompetentie en instrumenten hanteren om het keuzeproces te begeleiden)

We geven de leerlingen de ruimte en de gelegenheid om kennis te maken met de verschillende studiemogelijkheden. We stimuleren de leerlingen om hun eigen verwachtingen en keuzes te expliciteren.

Doelstelling 3: Bij beslissingen en adviezen aansluiten bij het perspectief van de leerling.

We staan open voor de beleving en het perspectief van leerlingen. We slagen erin om ons in de leerlingen te verplaatsen en zoveel mogelijk aan hun verwachtingen en keuzes tegemoet te komen.

 

C. Schoolniveau:

Doelstelling 4: Betrekken van het hele schoolteam bij de permanente cyclus van doelbepaling, planning en bijsturing op basis van evaluatiegegevens.

In het team is er een vlotte doorstroming van informatie, een wederzijdse ondersteuning en overdracht van expertise.

Doelstelling 5: Actief ondersteunen door schoolleiding.

De schoolleider ondersteunt de leerkrachten actief in het vertalen van het schoolwerkplan naar de eigen klaspraktijk.

Aanvullende gegevens